Het ontstaan van Poker

pokerAl in de zestiende eeuw speelden de Duitsers een spel gebaseerd op bluf, namelijk Pochen. Later ontwikkelde dit spel zich tot een Franse versie, genaamd Poque die uiteindelijk naar New Orleans werd gebracht en gespeeld werd op de rivierboten die de Mississippi af voeren. In de 18de eeuw werd het spel verder verfijnd en meer bekend onder de naam Poker. Tijdens de Burgeroorlog werd de belangrijkste regel voor het uitdelen van kaarten toegevoegd. Een variatie – Stud Poker – verscheen eveneens rond dezelfde periode. Vandaag zijn er honderden versies van het spel verdeeld onder 3 groepen, namelijk: stud poker, draw poker en community card poker.

Hoe speel je Poker?

Net zoals bij Spades ben je bij het spelen van Poker de meester van je eigen lot. Met Poker kan je heel veel geluk hebben, maar het spel vereist een ongelooflijk goede en grote vaardigheid.

poker-tableHet spel wordt gespeeld met een standaard set van 52 kaarten (soms met toevoeging van 1 of 2 jokers), maar vandaag zie je in clubs en casino’s dat er 2 sets worden gebruikt. Twee sets in contrasterende kleuren. De reden hiervoor is simpelweg om vaart achter het spel te zetten. In clubs en casino’s is het mogelijk dat kaarten worden vervangen of dat een speler om nieuwe kaarten vraagt. Wanneer er nieuwe kaarten in het spel worden ingevoerd, worden beide sets vervangen. Hierbij moet de afdichting en cellofaan over de nieuwe sets gebroken worden in het zicht van alle spelers.

Zoals eerder gezegd wordt Poker gespeeld in ontelbare varianten, maar een speler die de waarde van de kaarten kent en ook de beginselen van het wedden, speelt elke variant moeiteloos. Poker wordt gespeeld in de huiskamer of bekende casino’s.

De waarde in de pokerhand

Behalve in enkele versies van het spel, bestaat een pokerhand uit vijf kaarten. De verschillende combinaties gaan van ‘five of a kind’ (hoogste waarde) tot ‘no pair or nothing’ (laagste waarde).

Five of a Kind is de hoogst mogelijke pokerhand en alleen mogelijk als er jokers gebruikt worden. Bijvoorbeeld 10, 10, 10, 10 en een joker of Q, Q, joker jokerjoker.

Straight Flush is de meest waardevolle pokerhand als er geen jokers worden gebruikt in het spel en bestaat uit vijf kaarten van dezelfde kleur in de juiste volgorde, zoals 10, 9, 8, 7, 6 van de harten. Er is ook de Royal Flush A, K, Q, J, en 10.

Four of a Kind is een pokerhand bestaande uit 3 kaarten van eenzelfde waarde en twee kaarten van een andere waarde. Bijvoorbeeld 3, 3, 3, 3, K.

poker-full-house

Full House is een kleurrijke pokerhand bestaande uit 3 kaarten van eenzelfde waarde en twee kaarten van een andere waarde. Bijvoorbeeld 8, 8, 8, 4, 4.

Flush is een pokerhand met 5 kaarten, allemaal van dezelfde kleur, maar niet allemaal in de juiste volgorde. Bijvoorbeeld Q, 10, 7, 6 en 2 clubs.

Straight is een pokerhand met 5 opeenvolgende kaarten, maar niet allemaal van dezelfde soort. Bijvoorbeeld 9 ♥ 8 ♣, 7 ♠ 6 ♦, 5 ♥.

Three of a Kind is een pokerhand met kaarten van dezelfde waarde en de overige 2 van een verschillende waarde. Bijvoorbeeld Q, Q, Q, 4, 7.

Two pairs is een pokerhand dat twee paren bevat van verschillende waarde. De 5ekaart heeft ook een andere waarde. Bijvoorbeeld Q, Q, 7, 7, 4.

One pair is een veelvoorkomende combinatie waarbij de pokerhand slechts één paar bevat en de 3 andere kaarten een verschillende waarde hebben. Bijvoorbeeld 10, 10, K, 4, 3.

No pair is een combinatie die vaak voorkomt. Er kan geen combinatie gevormd worden.