Het ontstaan van Baccarat

baccaratBaccarat is de Franse spelling van het Italiaanse woord baccara, wat nul betekent. Sporen van het spel zijn terug te vinden tot 1490, toen de Italiaanse baccara werd geïntroduceerd in Frankrijk en waar het een favoriet kaartspel werd van de edellieden tijdens het bewind van koning Karel VIII.

In 1959 werd Baccarat voor het eerst aangeboden in Las Vegas, ongeveer anderhalf jaar nadat chemin de fer werd geïntroduceerd. Beide waren toen al bloeiende kaartspelen in illegale casino’s in het Oosten.

Baccarat spelen

Baccarat is een spel vol spanning en intriges! En net zoals three-card monte vraagt het naast stalen zenuwen ook een dosis vertrouwen van de speler.

baccarat-tableHet spel wordt gespeeld met (meestal) 312 kaarten. De kaarten worden in een schoen gelegd. Vanuit deze schoen worden ze getrokken. Kaarten die gebruikt worden tijdens het spel worden aan de kant geschoven tot er minder dan 7 kaarten in de schoen liggen. Nadat de kaarten werden geschud, wordt de bank verkocht aan de speler met het hoogste bod. Het bod dat wordt gedaan fungeert als eerste bank en de andere spelers kunnen beginnen bieden tot het totaal van wat alle spelers inzetten gelijk is aan het totaal van de bank. Het bieden start bij de voorhand, daarna volgt de persoon links van hem of haar, en zo gaat het verder tot dus het totaal van de bank werd bereikt. Spelers kunnen ook Banco roepen, wat betekent dat ze dan alleen tegen de bank spelen. Maar zijn er meerdere spelers, dan gaat de voorhand voor. Van zodra het bieden is gebeurd, geeft de bank 4 kaarten. Een kaart voor de spelers, een tweede kaart voor zichzelf, een derde kaart voor de spelers en tenslotte een vierde kaart voor zichzelf. De speler met de hoogste inzet of de banco speler neemt de kaarten. Het eigenlijke doel van het spel is zo dicht mogelijk het cijfer 9 te benaderen. Hierbij is de aas één punt waard, de figuurkaarten 10 punten en de gecijferde kaarten uiteraard hun eigen waarde. Nadat alle kaarten werden gegeven, bekijkt de bank haar kaarten. Heeft de bank een totaal van 8 of 9 dan draait ze de kaarten en worden de kaarten van de spelers vergeleken met de kaarten van de bank. Degene die het dichtst bij het cijfer 9 staat is de winnaar, zo niet volgt een derde kaart van de bank of volgende coup.

De bank

Wanneer er geen uitkomst in het spel is (gelijk spel), blijven de inzetten staan. Als de bank verliest dan verhuist ze kloksgewijs onder de spelers waarbij elke spelers het recht heeft om de bank te weigeren. Wanneer de bank wint, wordt het bedrag dat werd ingezet aan het begin van het spel + de winst uit de eerste coup meegenomen naar de tweede coup, enzovoorts. Winst kan altijd geïnd worden, maar dan moet de bank worden opgegeven. Er wordt dan gevraagd of er spelers zijn die de bank willen overnemen voor dezelfde inzet. Als niemand het aandurft, verhuist de bank naar de persoon links van de voormalige bankhouder.