Go Fish

Net zoals Gin Rummyis Go Fish een spel waarbij er een combinatie dient gemaakt te worden met de speelkaarten. Go Fish is een kaartspel voor 2 tot 5 personen, ook al kan het gespeeld worden met meer dan 10 spelers. Dit is een eenvoudig kaartspel dat zelfs de allerjongste kaartspelers kunnen spelen.

Hoe verloopt het spel?

go-fishUit een set van 52 kaarten worden aan elke speler 5 kaarten gedeeld. Zeven kaarten als er 4 of minder spelers zijn. De resterende kaarten worden verspreid op de tafel gelegd, dit noemt men de “oceaan” of de “zwembad” wanneer ze in een ongeordende stapel op de tafel worden geplaatst.

Zodra de kaarten gedeeld worden, vraagt de speler die aan de beurt is aan een andere speler of hij of zij een welbepaalde kaart heeft. Heeft hij of zij de gevraagde kaart dan moet deze gegeven worden. Ook wanneer men er meer dan 1 heeft. Heeft de andere speler de kaart niet dan zegt hij of zij dit tegen de speler die aan de beurt is om te gaan vissen. De speler die aan de beurt is, trekt dan een kaart uit de oceaan of het zwembad. Dan is het de beurt aan de volgende speler – tenzij de kaart die de speler die aan de beurt was de kaart uit de oceaan haalt waar om gevraagd werd. In dit geval laat de speler de kaart aan de andere spelers zien en krijgt deze nogmaals een beurt. Wanneer om het even welke speler alle vier de kaarten van dezelfde waarde heeft, vormt dit een boek en legt de speler dit boek open voor zich op de tafel. Het spel eindigt wanneer alle kaarten in boek op tafel werden gelegd.

Variaties

go-fish-cardHierboven werden de standaard basisregels vermeld, maar Go Fish kent ook een aantal variaties. Hieronder volgen een paar variaties op de standaard spelregels:

  • Een speler geeft slechts 1 kaart als erom gevraagd wordt.
  • Spelers leggen paren in plaats van boeken.
  • De speler die een kaart uit de oceaan trekt krijgt geen nieuwe beurt (ook al wordt de gevraagde kaart getrokken uit de oceaan of het zwembad)
  • Een speler vraagt om een specifieke kaart in plaats van de waarde van de kaart.
  • Een speler verliest het spel als alle spelers hun boeken hebben gevormd en hij of zij heeft nog een kaart over terwijl er geen Go Fish kaarten meer zijn.
  • De winnaar is diegene die het eerst al zijn kaarten kan vormen tot boeken.
  • Jokers kunnen gebruikt worden om een boek te vormen. Twee jokers vormen een boek.

Strategie

Winnen vraagt geluk, een goed geheugen en een gevoel voor de juiste timing. Probeer dus te herinneren wat er wordt gevraagd in het spel.