Blackjack

blackjackBlackjack is veruit het meest populaire kaartspel in casino’s omdat je als speler invloed kan uitoefenen op het spel en makkelijker van de bank kan winnen want dit is uiteindelijk het doel van het spel. En om dit te kunnen dienen de spelers dichter dan de bank bij een puntentotaal van 21 te geraken. Wie meer dan 21 punten heeft, heeft verloren. Ongeacht het puntentotaal van de bank. Het puntentotaal van 21 is ook de reden waarom Blackjack vaak “eenentwintigen” genoemd wordt.

Over waar en hoe het spel werd ontstaan, is weinig bekend. Het zou ergens in Frankrijk rond de 17de eeuw ontstaan zijn uit andere kaartspelen.

Het tellen van de punten

De figuurkaarten hebben een waarde van 10 punten. Uiteraard hebben de kaarten met het cijfer van 2 tot 10 de waarde die ze aangeven. Wat bijzonder is aan de aas, is dat deze 2 waarden heeft. Afhankelijk wat de speler het dichtst bij 21 brengt, draagt deze kaart de waarde van 1 of 11. Een gelijkspel is het gevolg van een gelijke waarde tussen de deler en de spelers. Dit wordt ook ‘stand-off’ of ‘push’ genoemd.

Hoe Blackjack spelen?

blackjack-tableHet spelverloop van Blackjack zou kunnen vergeleken worden met Poker. Blackjack is net als Poker een kaartspel waar de vaardigheid om kaarten te combineren centraal staat.

Blackjack werd vroeger gespeeld met een set van 52 kaarten, maar vandaag wordt er grotendeels met een of meerdere sets van 52 kaarten gespeeld.

Het spel start met de inzet van de spelers, waarbij er een minimum- en een maximuminzet tot de regels behoort. Na de inzet krijgen de spelers een eerste open kaart van de persoon die het spel begeleidt (ook wel croupier genoemd). Nadien volgt er nog een tweede kaart. De tweede kaart die hij zichzelf geeft, blijft gesloten op tafel liggen. De kaarten worden kloksgewijs gedeeld.

Vervolgens kijkt de croupier of er al spelers zijn met 21 (een aas in combinatie met 10, een boer, vrouw of heer). Indien dit het geval is wordt dit een Blackjack genoemd en wint de speler al anderhalf keer zijn inzet. Maar de bank kan ook een Blackjack hebben. Heeft de speler en de bank een Blackjack dan is het gelijkspel.

Als er geen Blackjack is wordt het spel voortgezet. Hierbij geven de spelers aan de croupier door of ze nog een kaart willen, een beurt willen overslaan, kaarten willen splitsen (de eerste ontvangen kaarten zijn gelijkwaardig of identiek) of de inzet willen verdubbelen. Wanneer een speler een puntentotaal krijgt hoger dan 21 heeft hij of zij verloren.

Zodra alle spelers passen, deelt de croupier kaarten aan zichzelf tot hij 17 of meer punten heeft behaald. Het puntentotaal van de spelers wordt vergeleken met het totaal van de croupier. Als de speler hoger dan 17 heeft, krijgt hij zijn inzet dubbel uitbetaald. Als het gelijkspel is, dan verandert er niks. De speler verliest als hij of zij minder dan 17 punten heeft.

Varianten

Double Exposure Blackjack is een blackjack variant die ook “Dealer Disclosure” of “Face Up 21” wordt genoemd. Verschillen: open gedeelde kaarten, speler mag slechts 1 keer de kaarten splitten.

blackjack-switchBlackjack Switch is een bekende blackjack. Het grote verschil met de gewone Blackjack is dat je 2 maal kaarten krijgt en de tweede kaart met de andere 2ekaart mag wisselen.

Pontoon heeft als grote verschil dat er geen kaart van de croupier open wordt gedeeld en dat, wanneer er gelijkspel is, de croupier wint.

Caribbean 21 is een variant dat de speler de kans geeft om 2 gelijke kaarten te splitsen en nogmaals te verdubbelen na al eens verdubbeld te hebben.

Een eenvoudige Blackjack is Spanish 21.